• Leichte Sprache
  • Schriftgröße ändern
  • Kontrast ändern

Bakış acısını esasa çevirme.

Willkommen

çift milliyetli aileler ve partnerler derneğine!

You can switch to a short version of this website in the following languages:
English  English  |  Español  Español  |  Français  Français  |  Türk  Türk  |  Russian  Pусский  |  العربية

Birliğimizin amacı Almanya‘daki kültürlerarası birlikteliği, eşit haklara sahip bir şekilde ve geleceğe yönelik geliştirmektir. Biz, farklı ulus ve çok kültürlü eş ve aileleri destekliyor ve aynı zamanda yapılması gerekenlerin aşağıda belirtilen hususlar olduğu kanaatindeyiz:

Yasal, psikososyal ve kültürlerarası konular üzerine olan sorular hakkında

danışma ve terapi

Çok uluslu ve farklı kültürlere sahip insanlara

iletişim ve karşı­lıklı konuşma imkanları

Farklı kültürlerde eğitim/yetiştirme, çok dillilik ve farklı kültür­lerle öğrenim ile ilgili

destek

Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı

aktiviteler

Farklı uluslulardan oluşma

Farklı uluslardan bir araya gelerek partner, evlilik ve aile kurumu çatısı altında bir araya gelen insanlar gün geçtikçe artmaktadır. Bu tür çiftler için farklı kültürlere ve çok dile sahip olmak büyük bir özellik olmamakla beraber, günlük yaşamlarının bir parçasıdır.

Almanya’da çift milliyetlilik şu anlamına geliyor:

  • Partnerleri başka bir ülkeden veya farklı bir kültür çevresinden gelen kadın ve erkekler için

  • Farklı uluslardan bir araya gelmiş eşcinsel çiftler

  • Alman ve Alman olmayan, ancak iki veya bir çok kültürle birlikte yaşayan insanlar

  • Çift anavatana sahip olan çocuklar, gençler ve yetişkinler

… ve kendilerini bir ülkeden fazla yerde evinde hisseden ve çok kültürlü bir aileye, akraba ve arkadaşla sahip olan insanlar.

Biz kimiz

Münih bölgesinde bulunan kurumun şubesi 1974’da kendi kendilerine yardım insiyatifi olarak kuruldu ve 1986 yılından itibaren devlet tarafından, farklı uluslardan bir araya gelen çiftler ve ailelere yönelik danışmanlık hizmeti veren bir kurum olarak kabul edilmiştir.

Kısa ismi iaf e.V. olan çok uluslu eş ve aileler birliği kurumu 1972’te Frankfurt‘ta kurulmuş, Almanya genelinde çift kültürlü olan aile ve eşlere hizmet amacını taşımaktadır. Almanya genelinde 23 ilde temsil edilmektedir.

Danışmanlık yaptığımız konular

Şu anda yalnızca Almanca olarak mevcuttur:

İletişim

Şu anda yalnızca Almanca olarak mevcuttur: